1. Aby wziąć udział w Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe, wystarczy wypełnić formularz i uiścić opłatę za uczestnictwo:
  • w kwocie 50 zł (do dnia 31 grudnia 2016 roku),
  • w kwocie 70 zł (w terminie 1-22 stycznia 2017 roku),
  • w kwocie 90 zł (w terminie 23-27 stycznia 2017 roku)

przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy numer:

77 1090 2327 0000 0001 2184 4880 (Bank BZ WBK)

Cyklon Maciej Gilewski

Kudowa-Zdrój (57-350), ul Zdrojowa 10

NIP 8831747792, REGON 022189658

Tytuł przelewu: „FBR GS imię i nazwisko uczestnika”

lub zarejestrować się i uiścić opłatę (jedynie gotówką) w kwocie 90 zł w dniu startu Prologu lub Wyścigu tj. 27 i 28 stycznia 2017 roku, w Biurze Wyścigu.

  1. Jeżeli w ciągu 7 dni od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego Uczestnik nie dokona należnej opłaty za uczestnictwo, rejestracja zostanie anulowana.
    Za dzień otrzymania opłaty za uczestnictwo uważa się dzień, w którym taka wpłata zostanie zaksięgowana na ww. rachunku bankowym.

UWAGA! Limit uczestników Wyścigu to 200 osób – pierwszeństwo mają osoby, które dokonały wpłaty.

Imię i nazwisko

Wiek

Kategoria

Klub / Team

Adres e-mail

Telefon

Narodowość

Adres do korespondencji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów wyścigu rowerowego „Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe” dla potrzeb związanych z rejestracją Uczestnika, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wyścigu rowerowego „Monteria FAT BIKE RACE Góry Stołowe” organizowanego 28 stycznia 2017 roku przez CYKLON PROAL Team i OW Szczeliniec oraz akceptuję jego postanowienia.